Stanovení typu a výše odměny je vždy záležitostí individuální domluvy mezi kanceláří a klientem. Bereme ohled na obtížnost a náročnost Vaší věci a také na Vaše časové požadavky. Odměna bývá zpravidla sjednána hodinovou sazbou, měsíčním paušálem nebo podílem z úspěšně vysouzené částky.

Orientačním ukazatelem pro stanovení odměny je smluvní hodinová sazba, která v trestních věcech činí od 3.000,- Kč/hod. bez DPH a v ostatních věcech od 2.500,- Kč/hod.

Podpůrně se ceny řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

„Dobrá pověst je lepší než peníze.“

Latinské přísloví

V občanskoprávních věcech je přihlíženo k tomu, aby odměna advokátní kanceláře v případě úspěšnosti sporu byla zcela pokryta soudem přiznanými náklady řízení.

Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Česká advokátní komora, IČO 66000777, se sídlem Praha 1, Národní 16, PSČ 110 00, internetová adresa: cak.cz.